IMG_5818
Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia poznawcze
25.01.2017

     Większość wyników badań odnoszących sie do niekorzystnego wpływu nadciśnienia tętniczego na nasz organizm wskazuje na obecność zmian zachodzących w sercu i nerkach.

    Wyniki badania porównującego 71 osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym oraz 150 osób chorujących na nadciśnienie wskazują na istotny wpływ nadcisnienia tętniczego na zdolności poznawcze.

   W badaniu porównania dokonano w 3 grupach cechujących sie odpowiednio wartościami ciśnienia tętniczego:

1sza grupa (prawidłowe i wysokie prawidłowe ciśnienie)

wartości <140/<90 mmHg

2ga grupa (łagodne nadciśnienie)

wartości 140-159/90-99 mmHg

3cia grupa (umiarkowane i ciężkie nadciśnienie)

≥160/100 mmHg.

Pacjenci zostali poddani ocenie neurologicznej za pomocą testów:

1. MMSE (The Mini-Mental State Examination)

2. MoCA (Montreal Cognitive Assessment test)

  Wyniki badania MMSE potwierdziły pogorszenie zdolności poznawczych u osób, ktore cechowała nadciśnienie tętnicze. Zauważono również zależności, pomiędzy wynikami uzyskanymi w przeprowadzonych testach, a wartościami ciśnienia tętniczego. Im wyższe wartości ciśnienia tetniczego charakteryzowały pacjenta, tym większe zaburzenie zdolności poznawczych obserwowano w testach neurologicznych.

    Wyniki te dla testu MMSE nie potwierdziły otępienia w grupie osob z nadciśnieniem (wartości poniżej 23 punktów), a jedynie wpływ na zaburzenia poznawcze (26.8±2.1 vs 27.4±2.1 vs 28.0±2.0; P=0.004).

  Skala MoCA została użyta jako drugi przesiewowych test do oceny zaburzeń poznawczych, w którym wartości poniżej 25 wskazują na dysfunkcję neurologiczną. W przeprowadzonym badaniu uzyskano odpowiednio wyniki 23.4±3.7 vs 24.9±2.8 vs 25.5±3.2; P<0.001).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

KIM JESTEM?

Specjalista Kardiochirurg i Transplantolog Kliniczny. Z pasji i zamiłowania lekarz, który serce oddał żonie, Annie i trójce dzieci.